อื่นๆ Others

ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม

"นวัตกรรมคือการเห็นสิ่งที่คนอื่นเห็น และคิดสิ่งที่คนอื่นไม่ได้คิด"
- Dr. Albert Szent Gyorgyi

ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
"นวัตกรรมคือการเห็นสิ่งที่คนอื่นเห็น และคิดสิ่งที่คนอื่นไม่ได้คิด"
- Dr. Albert Szent Gyorgyi

อุตสาหกรรม | อื่นๆ


ผู้นำในการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม

#INNOVATIONREV