ไอทีและโทรคมนาคม IT & Telecommunications

ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม

"นวัตกรรมคือการเห็นสิ่งที่คนอื่นเห็น และคิดสิ่งที่คนอื่นไม่ได้คิด"
- Dr. Albert Szent Gyorgyi

ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
"นวัตกรรมคือการเห็นสิ่งที่คนอื่นเห็น และคิดสิ่งที่คนอื่นไม่ได้คิด"
- Dr. Albert Szent Gyorgyi

อุตสาหกรรม | ไอทีและโทรคมนาคม


ผู้นำในการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม

#INNOVATIONREV