เรื่องราวของเรา


ในปัจจุบัน นวัตกรรมมักจะมีส่วนสัมพันธ์กับเทคโนโลยีมาโดยตลอด ซึ่งทำให้คำนิยามของนวัตกรรมในปัจจุบันแตกต่างจากคำนิยามของนวัตกรรมที่แท้จริง ดังนั้น องค์กร Enterprise Asia จึงเน้นสร้างนวัตกรรมที่แท้จริง และมุ่งเน้นรูปแบบธุรกิจซึ่งมีองค์ประกอบสามประการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ การบริการและวิธีการแก้ปัญหา องค์กรและวัฒนธรรม นับจากนี้ไปเราจะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม

เราสนับสนุนให้ทุกบริษัททั้งบริษัทเล็กและบริษัทใหญ่ในทุก ๆ อุตสาหกรรม สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อย่างอิสระ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ใบรับรอง InnoMark® เป็นการรับรองนวัตกรรมระดับสากล โดยรับรองนวัตกรรมที่โดดเด่นผ่านเกณฑ์การตัดสินที่เรียกว่า “8-D” ในกระบวนการนี้ เราได้ยืนยันถึงความยั่งยืนและสนับสนุนนวัตกรรมในอนาคตเพื่อปรับปรุงวิถีชีวิตเพื่อสังคมของเรา

 

 
 

เรื่องราวของเรา


ในปัจจุบัน นวัตกรรมมักจะมีส่วนสัมพันธ์กับเทคโนโลยีมาโดยตลอด ซึ่งทำให้คำนิยามของนวัตกรรมในปัจจุบันแตกต่างจากคำนิยามของนวัตกรรมที่แท้จริง ดังนั้น องค์กร Enterprise Asia จึงเน้นสร้างนวัตกรรมที่แท้จริง และมุ่งเน้นรูปแบบธุรกิจซึ่งมีองค์ประกอบสามประการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ การบริการและวิธีการแก้ปัญหา องค์กรและวัฒนธรรม นับจากนี้ไปเราจะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม

เราสนับสนุนให้ทุกบริษัททั้งบริษัทเล็กและบริษัทใหญ่ในทุก ๆ อุตสาหกรรม สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อย่างอิสระ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ใบรับรอง InnoMark® เป็นการรับรองนวัตกรรมระดับสากล โดยรับรองนวัตกรรมที่โดดเด่นผ่านเกณฑ์การตัดสินที่เรียกว่า “8-D” ในกระบวนการนี้ เราได้ยืนยันถึงความยั่งยืนและสนับสนุนนวัตกรรมในอนาคตเพื่อปรับปรุงวิถีชีวิตเพื่อสังคมของเรา

 

หลักเกณฑ์ 8 ประการของ

InnoMark®


นวัตกรรมทุกชิ้นได้รับแรงบันดาลใจจากรูปแบบการประดิษฐ์หรือไอเดียที่มีอยู่ ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้มักจะเป็นแนวคิดในการแก้ปัญหาที่มีอยู่ในสังคมของเรา จึงมีการนำโครงสร้างทางธุรกิจที่ครอบคลุมมาผสานกับไอเดียเหล่านี้ เพื่อให้แนวคิดนี้สามารถทำได้จริง

ภายใต้หลักคิดนี้เอง คุณค่าของผลิตภัณฑ์จะถูกนำมาบูรณาการเพื่อเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาไอเดีย ซึ่งเรียกว่ากระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์นี้จะยิ่งก้าวไกลมากขึ้นเมื่อได้รับการยอมรับจากสถาบันที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ

สุดท้ายแล้ว เราจะตกผลึกไอเดียจากกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ และเมื่อไอเดียนั้นแตกต่างจากไอเดียอื่น ๆ ที่มีอยู่ อีกทั้งไม่ได้แค่ได้รับการยอมรับเท่านั้น แต่ยังสามารถส่งผลกระทบในวงกว้าง และสามารถสร้างอิทธิพลได้ เราจึงสามารถเรียกไอเดียนั้นว่าเป็นนวัตกรรมอย่างแท้จริง


 
 
 

หลักเกณฑ์ 8 ประการของ

InnoMark®


นวัตกรรมทุกชิ้นได้รับแรงบันดาลใจจากรูปแบบการประดิษฐ์หรือไอเดียที่มีอยู่ ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้มักจะเป็นแนวคิดในการแก้ปัญหาที่มีอยู่ในสังคมของเรา จึงมีการนำโครงสร้างทางธุรกิจที่ครอบคลุมมาผสานกับไอเดียเหล่านี้ เพื่อให้แนวคิดนี้สามารถทำได้จริง

ภายใต้หลักคิดนี้เอง คุณค่าของผลิตภัณฑ์จะถูกนำมาบูรณาการเพื่อเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาไอเดีย ซึ่งเรียกว่ากระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์นี้จะยิ่งก้าวไกลมากขึ้นเมื่อได้รับการยอมรับจากสถาบันที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ

สุดท้ายแล้ว เราจะตกผลึกไอเดียจากกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ และเมื่อไอเดียนั้นแตกต่างจากไอเดียอื่น ๆ ที่มีอยู่ อีกทั้งไม่ได้แค่ได้รับการยอมรับเท่านั้น แต่ยังสามารถส่งผลกระทบในวงกว้าง และสามารถสร้างอิทธิพลได้ เราจึงสามารถเรียกไอเดียนั้นว่าเป็นนวัตกรรมอย่างแท้จริง


 

ทำไมจึงต้องใช้ตราสัญลักษณ์ InnoMark®
 

ทำไมจึงต้องใช้ตราสัญลักษณ์ InnoMark® 

ผู้ที่ได้รับการรับรอง

Ultraboost Uncaged Parley

Adidas Sports (China) Co. Ltd

Parley Air Strategy:
AVOID | INTERCEPT | REDESIGN

In April 2015, Adidas and Parley for The Oceans partnered to help end
marine plastic pollution. In 2016, we launched our first performance
products created with Parley Ocean Plastic™. Read more...

Ideas2Reality

Intel, Inc.

All we start with is sand.
Everything else is value added by our people.

Ideas2Reality or I2R is a China-wide innovation program at Intel China
that enables and empowers Intel employees to turn their ideas into
reality, helping launch the final products to market. Read more...

Microsoft HoloLens

Microsoft Corporation

Mixed reality: World is the Canvas

Windows Mixed Reality: Our Mixed Reality journey started back in
January 2015 when we announced HoloLens: the first fully self-
contained Holographic Computer and Windows. Read more...

Supernova

Thai Union PCL

A healthy alternative in the deli, perfect for sandwiches,
charcuterie and deli cold platter.

Thai Union’s, Global Innovation Incubator (Gii) has pioneered the
application of cutting-edge technology in order to deliver the world’s
first deli-style tuna product for the consumer market. Read more...

ผู้ที่ได้รับการรับรอง

Ultraboost Uncaged Parley

Adidas Sports (China) Co. Ltd

Parley Air Strategy:
AVOID | INTERCEPT | REDESIGN

In April 2015, Adidas and Parley for The Oceans partnered to help end
marine plastic pollution. In 2016, we launched our first performance
products created with Parley Ocean Plastic™. Read more...

Ideas2Reality

Intel, Inc.

All we start with is sand.
Everything else is value added by our people.

Ideas2Reality or I2R is a China-wide innovation program at Intel China
that enables and empowers Intel employees to turn their ideas into
reality, helping launch the final products to market. Read more...

Microsoft HoloLens

Microsoft Corporation

Mixed reality: World is the Canvas

Windows Mixed Reality: Our Mixed Reality journey started back in
January 2015 when we announced HoloLens: the first fully self-
contained Holographic Computer and Windows. Read more...

Supernova

Thai Union PCL

A healthy alternative in the deli, perfect for sandwiches,
charcuterie and deli cold platter.

Thai Union’s, Global Innovation Incubator (Gii) has pioneered the
application of cutting-edge technology in order to deliver the world’s
first deli-style tuna product for the consumer market. Read more...